Na schemacie przedstawiono obieg węgla w biosferze.