Informacje do zadań #.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.