Informacje do zadań #.

Na diagramach przedstawiono udział głównych pierwiastków w masie każdej z podanych geosfer.

litosfera

 atmosfera biosfera  hydrosfera 

Na podstawie: Andrzej Kozłowski i Stanisław Speczik, Z geologią za pan brat, 1998.