Informacje do zadań #

Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych miast świata.