Informacje do zadań #.

Rysunek przedstawia fragment układu okresowego pierwiastków.