Informacje do zadań #.

W tabeli przedstawiono wyniki dwóch kolejnych badań krwi pewnej pacjentki przeprowadzonych w tym samym tygodniu oraz normę wartości wybranych parametrów krwi.

Parametr

Wynik

Norma

badanie I

badanie II

Liczba erytrocytów

4,2 • 106 w 1 mm3

4,2 • 106 w 1 mm3

3,7 • 106 - 5,1 • 106 w 1 mm3

Liczba leukocytów

8 • 103 w 1 mm3

7,9 • 103 w 1 mm3

3,8 • 103 - 10 • 103 w 1 mm3

Zawartość glukozy

156 mg/dl

168 mg/dl

70 - 110 mg/dl

Zawartość cholesterolu całkowitego

178 mg/dl

181 mg/dl

150 - 200 mg/dl