Informacje do zadań #.

Wykres przedstawia zależność przebytej przez zawodnika drogi od czasu biegu.