Informacje do zadań #.

W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do czasu.

Dyscyplina sportowa

Czas treningu w minutach

Średnie zużycie energii w kilokaloriach (kcal)

Siatkówka

120

700

Pływanie

60

600

Aerobik

30

250

Piłka nożna

90

1050

Kolarstwo

45

450