Wykres przedstawia zależność temperatury wrzenia węglowodorów nasyconych od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach.

Źródło: K.M. Pazdro, Repetytorium z chemii, Warszawa 2001.