Poniższe piramidy wieku ilustrują strukturę wiekową czterech populacji. Szerokość poziomów piramid jest proporcjonalna do liczebności danych klas wiekowych.

Na podstawie: Geografia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2002.