Procentowy udział źródeł energii zużywanej rocznie w USA.

Na podstawie: Wiedza i Życie, luty 2007