Informacje do zadań #.

Na schemacie zilustrowano zmiany wielkości produkcji fitoplanktonu oraz ilości światła docierającego do Morza Bałtyckiego w kolejnych porach roku.

Na podstawie:www.naszbaltyk.pl