Informacje do zadań #.

Rysunki przedstawiają wskazania wodomierza

w dniach 1 września i 1 października.

1 września 1 października