Usłyszysz dwukrotnie wywiad z niepełnosprawnym alpinistą. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.