Wykres ilustruje zmiany temperatury gleby w pewnej miejscowości na głębokości 10 cm i 30 cm w ciągu doby w okresie lata.

 

 

Na podstawie: S. Gater, Zeszyt ćwiczeń i testów, Warszawa 1999.