Na fragmencie poziomicowej mapy terenu górskiego zaznaczone są punkty: D, G, K, S i W.