Do każdego aktu prawnego przyporządkuj odpowiedni organ władzy, który go tworzy – wybierz spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany organ władzy.

A. Sejm
B. Prezydent Rzeczypospolitej
C. Rada gminy
D. Rada Ministrów