Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj jego skutek – wybierz go spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

A. Zetknięcie się Europejczyków z kulturą Indian.
B. Potwierdzenie tezy o kulistości Ziemi.
C. Udowodnienie teorii heliocentrycznej.
D. Rozwój handlu morskiego z Indiami.