Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

A. Koronacja Władysława Łokietka.
B. Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie.
C. Założenie uniwersytetu w Krakowie.
D. Śmierć Bolesława Krzywoustego.