Jerzy Kamil Weintraub

Muzyka (fragment)

Czy muzyka się z ciszą przesila,
czy to w ciszy jest tyle muzyki?
Patrz, jak ciche mchy falują: jeszcze chwila,
a zbudzone zagrzmią borowiki. 

Czy to leśne ożywają gąszcze,
czy to wiatr potrąca dzwonki rosy?
Patrz, jak budzą się akordy1: ciemne chrząszcze
uderzają smyczkiem w struny sosen. 

Patrz, jak pająk nić muzyczną przędzie,
jak swą siatkę w srebrne trwanie splata
i jak strąca rozszumiany dąb żołędzie,
kończąc akord dojrzałego lata. 

Tylko wiecznie zieleni się sosna,
choć wiatr strąca pachnące nasienie:
to muzyka, która z ciemnej ziemi wzrosła,
drobnym ziarnem wraca znów do ziemi. 

Jerzy Kamil Weintraub, Muzyka,[w:] tenże, Wiersze i krajobrazy, Kraków 1960.

1Akord – jednoczesne brzmienie co najmniej trzech dźwięków różniących się wysokością.