Przedstawiony poniżej fragment układu okresowego pierwiastków wykorzystaj do rozwiązania zadania: