Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Johna na temat pracy dla wolontariuszy. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.