Skala pH służy do określania odczynu badanej substancji.

Roztwór pH
woda sodowa 5,5
sok pomarańczowy 3,5
coca-cola 3,0
mleko 6,5
woda destylowana 7,0
amoniak 11,5
preparat do udrażniania rur 14,0

Na podstawie: Witold Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.