Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie 150 mln km2. Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów.

B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja, Tablice geograficzne, Katowice 2002.