Usłyszysz dwukrotnie wywiad na temat wypożyczania rowerów w Londynie. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.