Ładunek, jaki przepłynie w ciągu godziny, wynosi ....................Bateria wyczerpie się po ................ godzinach.