Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź weterynarza. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.