Usłyszysz dwukrotnie wywiad z osobą pracującą jako klaun.Zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F). Zaznacz znakiem (X) odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.