Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat Projektu Gutenberg. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.