Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (#.1. – #.5.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.

Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.