Usłyszysz dwukrotnie wywiad z szefem kuchni. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B, C lub D.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.