Usłyszysz dwukrotnie wywiad z lekarzem. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C lub D. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.