Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź o pewnym zdarzeniu. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.