Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Nie zmieniaj podanych fragmentów i formy podanych wyrazów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.