Usłyszysz dwukrotnie wywiad z opiekunką zwierząt w zoo. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.