Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej na temat ciekawego maratonu. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T–True), a które nie (F–False). Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.