Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat zakupów przez Internet. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.