Usłyszysz dwukrotnie wywiad z reżyserką filmów dokumentalnych. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).