Informacje do zadań: #

Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach II klasy gimnazjum:

Liczba uczniów Liczba uczniów Liczba uczniów
Liczba punktów Liczba punktów Liczba punktów

 

 klasa IIa klasa IIb klasa IIc