Usłyszysz dwukrotnie wywiad z nastolatką, która jest znanym fotografem. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B lub C.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.