Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu nastolatków wspominających swoje dzieciństwo. Do każdej osoby (#.1.–#.5.) dopasuj zdanie podsumowujące jej wypowiedź (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

A. I was late for my performance.

#.1.        
#.2.   
#.3.   
#.4.   
#.5.   

B. I had an accident.

C. I chose my future career.

D. I disappointed one of my parents.

E. I won a school competition.

F. I got scared of performing in public.