Informacje do zadań #

Masa ciała ptaka

Masa jaja w procentach masy ciała dorosłego ptaka

Czas inkubacji (dni)

10 g

20%

10

100 g

10%

16

1 kg

4%

21

10 kg

2%

39

100 kg

1%

68