Usłyszysz dwukrotnie wywiad z pisarzem. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.