Usłyszysz dwukrotnie komunikat dotyczący konkursu. Zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią komunikatu (T), a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.