Informacja do zadań #

Fosforanowi (V) wapnia przypisuje się wzór strukturalny: