Informacja do zadań #

Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.