Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj przyczynę - wybierz ją spośród oznaczonych literami A-D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybraną przyczynę.

A. Spór pomiędzy Francją a Habsburgami o dominację w Europie.
B. Wzrost niezadowolenia z absolutnych rządów Ludwika XVI.
C. Dążenie mieszkańców kolonii do uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii.
D. Konflikt między przemysłową Północą a niewolniczym Południem.