Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A-C.

Rok 1517 uznaje się za jedną z dat otwierających epokę #.1.__. W tym samym roku #.2.__ ogłosił 95 tez. Wydarzenie to, uznawane za początek reformacji, miało miejsce #.3.__.