O żywocie ludzkim

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
   Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy.
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
   Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy1.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
   Wszystko to minie jako polna trawa.
Naśmiawszy sie nam i naszym porządkom,
   Wemkną nas w mieszek, jako czynią łądkom2.

Jan Kochanowski, Fraszki, Wrocław 1998. 

Mieć na pieczy – dbać, troszczyć się, zabiegać o coś.

Wemkną nas w mieszek, jako czynią łądkom– wrzucą nas do worka jak kukiełki po przedstawieniu.