Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m2) pomalowanej farbą z tego pojemnika.